Seppälä Klubin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Seppälä Oy (Y-tunnus: 0113875-7)
PL 234
01531 VANTAA
puh. 09-121 7200
sähköposti: asiakaspalvelu@seppala.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kati Kivimäki
Seppälä Oy
PL 234
01531 VANTAA

3. Rekisterin nimi

Seppälä Klubin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. Seppälä voi lisäksi käyttää yhteistyökumppaneita tietojen käsittelyssä eri toimenpiteisiin, kuten asiakaspalveluun, luottotietojen tarkistukseen tai analyysien toteuttamiseen. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Seppälän yhteistyökumppaneilla tai alihankkijoilla.

5. Rekisterin tietosisältö

– Asiakkaan nimi
– Syntymäaika
– Sukupuoli
– Postiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Markkinointiluvat ja -kiellot
– Lasten syntymävuodet
– Stockmann Oyj Abp:n kanta-asiakaskortin numero
– Verkkokaupan oletustoimitustapa ja käyttäjätunnus
– Asiakassuhteen laatu
– Klubikortin numero
– Klubikortin bonustiedot
– Klubikortille rekisteröidyt ostotapahtumatiedot päivätasolla
– Viestintähistoria
– Klubin ja verkkokaupan asiointitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

– Jäsenyyshakemus ja muut asiakkaan kanta-asiakassuhteen aikana ilmoittamat tiedot
– Klubikortille rekisteröidyt ostotapahtumatiedot

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Evästeiden käyttö

Seppälä käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Lue lisää Verkkokaupan yleisistä ehdoista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Seppälä Klubin asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Seppälä Klubin asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:
Seppälä Oy / Kati Kivimäki
PL 234
01531 Vantaa

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

Seppälä vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

11. Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää perustietojaan ollessaan kirjautuneena verkkokaupassa. Asiakas on itse vastuussa tietojen oikeellisuudesta, Seppälä ei tarkista tietojen oikeellisuutta ulkopuolisista tietolähteistä. Seppälä voi päivittää omasta tai asiakkaan aloitteesta tietoja, joiden on todettu tallentuneen rekisteriin virheellisenä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja, markkina- tai mielipidetumuksia tai suoramarkkinointia varten. Asiakas voi asettaa markkinointikiellon itse kirjautumalla verkkokauppaan tai ilmoittamalla siitä Seppälän asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 010 802235, sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@seppala.fi tai kirjeitse kohdassa 10. mainittuun osoitteeseen.