Püsikliendiregister

Seppälä püsikliendiregistrit hallatakse vastavuses Eesti Vabariigis hetkel kehtivale seadustele.
 
1.  Registripidaja

     Seppälä Finland Oy (Y-tunnus: 2540918-7)
     PL-126
     00511 Helsinki, Soome
     e-kiri: asiakaspalvelu@seppala.fi

2.  Kontaktisik registriga seotud küsimustes

     Sigrid Marga /Seppälä Eesti
     Liivalaia 53,10145 Tallinn

3.  Registri nimi

     Seppälä püsikliendiregister

4.  Isikuandmete töötlemise eesmärk

     Isikuandmeid kasutatakse kliendisuhte loomise ja hoidmise eesmärgil. Seppälä võib ka partneritel lubada infot töödelda erinevate toimingute teostamisel,
     näiteks klienditeenindusel, krediidiinfo kontrollimisel, info analüüsimisel. Teabe töötlemiseks ja selle tehniliseks teostamiseks võib osa infot paikneda Seppälä partneri või
     alltöövõtja juures.

5.  Registriandmete sisu

    - Kliendi nimi
    - Sünniaeg
    - Sugu
    - Kodune aadress
    - Telefoninumber
    - E-post
    - Otseturustamise luba või keeld
    - Kliendi tase (s.t Klubi tase)
    - Püsikliendikaardi number
    - Info Klubikaardi boonuse kohta
    - Püsikliendikaardile igapäevaselt registreeritavad ostud
    - Kommunikatsiooni ajalugu

6.   Infoallikad

    - Liitumisavaldus ja muu informatsioon, mis edastatakse kliendisuhte jooksul.
    - Püsikliendikaardile registreeritud ostuinfo.
      Lubatud on koguda isikuandmeid ja uuendada andmeid registripidaja juures ning sama ettevõtte ja isikuandmete teenuseid osutavate ametite ja ettevõtete
      käsutuses olevates registrites.

7.   Info edastamine EL piires või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

     Seppälä püsikliendiregistri informatsiooni ei anta kolmandatele osapooltele ei EL piires ega väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kui seda ei nõua info tehniline töötlemine.

8.  Küpsised

     Seppälä kasutab veebipoes küpsiseid, mis aitavad külastajaid jälgida ning mida kasutatakse teeninduskvaliteedi parendamiseks.

9.  Konfidentsiaalsuse põhimõtted

     Seppälä püsikliendiregistri töötlemisel kehtib täieliku konfidentsiaalsuse nõue. Register on väliste tulemüüride ja teiste tehniliste kaitsemeetoditega korralikult kaitstud.
     Registrit ei hoita paberkandjal.
     Registrit kasutavad ainult inimesed, kelle ametikirjeldusse kuulub ka kliendiandmete töötlemine. Igal kasutajal on oma isiklik kasutajanimi ja salasõna. Kasutajatel on
     kohustus hoida ametisaladust.

10. Õigus kontrollida salvestatud isikuandmeid

      Isikuandmete seaduse alusel on kliendil õigus teha järelepärimisi isikuandmete kohta, mis on tema kohta salvestatud ja mida hoitakse Seppälä püsikliendiregistris.  
     Järelepärimine registrisse salvestatud isikuandmete kohta tuleb saata kirjalikult järgmisel aadressil:

     Jolanta Opaleva
     Liivalaia 53, 10145 Tallinn

     Isikuandmete kontrollimise palve võib esitada isiklikult ülaltoodud aadressil. Kui järelepärimine esitatakse isiklikult, peab isik esitama kehtiva ja pildiga isikutunnistuse.
     Seppälä vastab isiklikult või kirjalikus vormis esitatud järelepärimisele 1 kuu jooksul alates järelepärimise esitamisest.

11.  Informatsiooni uuendamine

      Klient võib uuendada oma põhilisi kontaktandmeid ise, salvestades muudatuse www.seppala.ee Isiklik konto leheküljel. Klient vastutab informatsiooni õigsuse eest.
      Seppälä ei kontrolli ega kinnita informatsiooni õigsust mingite väliste allikate abil. Seppälä võib ebaõiget või vananenud informatsiooni uuendada kas omaenda või
      kliendi algatusel.

12. Isikuandmete töötlemisega seotud muud õigused

      Kliendil on õigus keelata ettevõttel kasutamast tema isikuandmeid turu-uuringuteks või otseturustamiseks. Klient võib keelduda otseturustamise loa andmisest
      kas  www.seppala.ee Isiklik konto leheküljel, saates Seppälä klienditeenindusele e-kirja aadressil info@seppala.ee või kirja lõigus 10 mainitud aadressil.