MEIE VÄÄRTUSED

Seppälä juhindub kõigis oma tegevustes ühistest väärtustest. Oma väärtused oleme ehitanud üheskoos. Nende loomise aluseks oli ühine projekt aastal 2014,
milles osales sadu inimesi Seppälä organisatsioonist.


VASTUTUS

"Me hoolime"


KLIENT

"Me inspireerime klienti, me armastame moodi"


KVALITEET

"Me sihime parima poole"


KASUM

"Me saavutame tulemusi"


AUSTUS

"Me austame üksühte, koos suudame enamat"