SEPPÄLÄN ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

   Seppälä Finland Oy (Y-tunnus: 2540918-7)
   Ohtolankatu 3
   01510 Vantaa
   puh. (09) 2310 3100
   sähköposti: asiakaspalvelu@seppala.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

   

Eveliina Melentjeff / Seppälä Finland Oy

Ohtolankatu 3

01510 Vantaa

3. Rekisterin nimi

   Seppälän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

   Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja
   palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin.
   Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten,
   etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

   Asiakkaan oma ilmoitus, kuten rekisteröityminen Seppälän verkkopalveluun tai uutiskirjeen tilaaminen,
   osto- ja asiointitiedot Seppälän myymälöissä, verkkokaupassa ja asiakaspalvelussa, samaan konserniin
   kuuluvien yhtiöiden rekisterit, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset tai viranomaiset
   ja Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

6. Rekisterin tietosisältö

   - Asiakkaan nimi
   - Syntymäaika
   - Sukupuoli
   - Osoite
   - Puhelinnumero
   - Sähköpostiosoite
   - Markkinointiluvat ja -kiellot
   - Lasten syntymävuodet
   - Stockmann Oyj Abp:n kanta-asiakaskortin numero
   - Verkkokaupan oletustoimitustapa ja käyttäjätunnus
   - Kiinnostuksen kohteet tuotteissa ja viestinnässä: Naiset, Great Girls, Lapset, Miehet
   - Verkkokaupan ostotapahtumatiedot päivätasolla
   - Asiakkuuden hoitamisessa tarpeelliset tiedot, kuten yhteydenpito asiakkaaseen ja markkinoinnin kohdentamiseen
     liittyvät tiedot
   - Verkkokaupan asiointitiedot
   - Kanta-asiakasohjelma Seppälä Klubin kautta (ennen 15.6.2014 liittyneiltä asiakkailta) tallennetut tiedot,
     kuten Klubikortin numero, bonustiedot ja rekisteröidyt ostotapahtumatiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

   Kanta-asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.
   Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle,
   ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

   Seppälän asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja käsitellään luottamuksellisesti.
   Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
   Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
   Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin
   käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus

   Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Seppälän asiakasrekisteriin tallennettuihin
   tietoihin.

   Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:

   Seppälä Finland Oy / Eveliina Melentjeff
   Ohtolankatu 3
   FIN-01510 Vantaa

   Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.
   Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva
   virallinen henkilöllisyystodistus.

   Seppälä vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin
   3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

10. Tiedon päivittäminen

    Asiakas voi päivittää perustietojaan ollessaan kirjautuneena verkkokaupassa.
    Asiakas on itse vastuussa tietojen oikeellisuudesta, Seppälä ei tarkista tietojen oikeellisuutta
    lkopuolisista tietolähteistä. Seppälä voi päivittää omasta tai asiakkaan aloitteesta tietoja,
    joiden on todettu tallentuneen rekisteriin virheellisinä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

    Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja
    markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Asiakas voi asettaa
    markkinointikiellon ilmoittamalla siitä Seppälän asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen
    asiakaspalvelu@seppala.fi tai kirjeitse kohdassa 11. mainittuun osoitteeseen.