VASTUULLINEN HANKINTAKETJU JA TYÖOLOSUHTEET

Valmistamme tuotteitamme ainoastaan tehtaissa, joiden työolosuhteita valvotaan.

Tavoitteena vastuullinen ja näkyvä hankintaketju
Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää ja edistää työolosuhteita, sekä rakentaa hankintaketju, joka perustuu vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Merkitsemme tuotteisiimme aina valmistusmaan ja julkaisemme listan käyttämistämme tehtaista vuosittain.

Seppälä on BSCI:n jäsen
Olemme BSCI:n (Business Social Complience Iniative) jäsen vuodesta 2005. BSCI -verkoston tavoitteena on parantaa työoloja kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Tällä tavalla pyrimme varmistamaan, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

BSCI:n periaatteiden lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeudet, lapsen oikeudet ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän oikeudet. Lue lisää BSCI:n toiminnasta heidän kotisivuiltaan täältä.

Toimintamme periaatteet
Seppälän toiminta perustuu BSCI:n kymmeneen periaatteeseen (Code of Conduct), johon myös jokainen toimittajamme sitoutuu:
 

1. Lakien ja sopimusten noudattaminen
2. Työntekijöiden järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
3. Syrjintäkielto
4. Oikeudenmukainen korvaus
5. Kohtuulliset työajat
6. Työterveys ja -turvallisuus
7. Lapsityökielto ja nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
8. Pakkotyön kielto
9. Ympäristösuojelulakien ja -asetusten noudattaminen
10. Eettinen liiketoiminta ja johtamisjärjestelmät

Vaatteiden valmistus ja tehtaat
Vaatteemme valmistetaan tällä hetkellä noin 150 tehtaassa. Seppälällä ei ole omia tehtaita, vaan teetämme tuotteitamme tehtaissa, joiden kanssa olemme usein tehneet yhteistyötä pitkään. Suurin osa käyttämistämme tehtaista sijaitsee Kiinassa, Bangladeshissa, Intiassa ja Turkissa. Lisäksi meillä on tuotantoa mm. Italiassa ja Latviassa.

Haluamme toimia avoimesti ja julkaisemme listan käyttämistämme tehtaista vuosittain, vuonna 2014 listalla oli 96% tehtaista. Listan ulkopuolelle jäivät ainoastaan uudet kokeilutilassa olevat tehtaat, jotka mahdollisesti myöhemmin siirtyvät toimittajalistalle. Nämä kokeilussa olevat tehtaat täyttävät aina minimitason vaatimukset. Uskomme, että tehdaslistan julkaisu kannustaa sekä meitä ja että yhteistyökumppaneitamme edistämään työolosuhteita.

Tavarantoimittajia ja heidän suoritustaan arvioidaan vuosittain. Mikäli edistymistä työolosuhteissa ei ole tapahtunut, eikä edellytyksiä olosuhteiden parantamiseen ole, harkitsemme yhteistyön lopettamista. Vuosittain otamme kokeilun piiriin myös muutaman uuden tehtaan.

Kommunikoimme jatkuvasti tavarantoimittajien kanssa, seuraamme heidän edistymistään ja kehitämme uusia yhteistyömuotoja. Rakennamme luottamuksellista ja syvempää yhteistyötä avaintoimittajiemme kanssa, win-win periaatteella. Tavoitteemme on kehittää avaintoimittajasuhteita ja vähentää tehtaiden määrää, jolloin hankintaketjun hallittavuus ja omat vaikutusmahdollisuutemme paranevat.

Tehdaslistamme löydät täältä.