Antti Sihvonen

Anti Sihvonens

Veido vīriešiem domātas kolekcijas Seppälä Men un SUB. Uzņēmumā Seppälä strādā no 2006. gada.

Kādas ir galvenās Seppälä modes dizainera iezīmes?

Kreativitāte, prasme izmantot datorizētās konstruēšanas programmas, skaidrs priekšstats par savu mērķgrupu, precīza termiņu ievērošana, disciplinētība, ātrums, vēlēšanās apgūt jauno un iet kopsolī ar laiku, spēja sadarboties.

Kas jums visvairāk patīk savā darbā?

Zīmējumu veidošana, braucieni, radošās iespējas un zināma brīvības izjūta.